PERSONDATAPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK
HOS RIDEKUNST MED LETHED V. CHRISTINA HOLMBÆCK

Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for mig, og jeg vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Ridekunst med lethed/ v. Christina Holmbæck.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger jeg indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra mig, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig min services. Jeg bruger bl.a. cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger min webshop.

Jeg kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Ridekunst med lethed/ v. Christina Holmbæck indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger min hjemmeside

– Tilmelder dig mit nyhedsbrev

– Sender mig spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.ridekunstmedlethed.dk er Christina Holmbæck, Cikorievej 8, 3390 Hundested.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter jeg for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos mig. Din e-mailadresse indhenter jeg for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet mig dit samtykke hertil, bruger jeg din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive gemt indtil det ikke længere er relevant i henhold til den hensigt, hvormed de blev indsamlet efter du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og jeg overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Jeg har min hjemmeside hos Simply.com (tidliere UNOEURO), som fungerer som min databehandler. Alle persondata som du oplyser på min hjemmeside vil blive opbevaret i Simply.com (tidliere UNOEURO)s datacentre.
Jeg bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mig. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter mine instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Jeg har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er min og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til christina@ridekunstmedlethed.dk.